Ostjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust, põhjust avaldamata, taganeda 14 päeva jooksul. Kauba ostmise puhul algab tähtaeg kauba üleandmisest tarbijale.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Kui ostja lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest pakkujani. Sleep Comfort Baltics OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Sleep Comfort Baltics OÜ tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud e-poe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea e-pood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Lepingust taganemise juhul peab kaup olema kasutamata ning originaalpakendis.

Kaubaga võib tutvuda, et veenduda selle sobivuses. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Tutvumine tähendab samaväärset kasutust nagu tutvuksite sellega jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. (st. kohvimasinaga ei tohi valmistada kohvi, tolmuimejaga ei tohi koristada, mahlapressiga ei tohi mahla teha jne). Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
14 päeva jooksul tagastatud toode peab olema originaalpakendis, ning samasuguses komplektsuses nagu ostjale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub ostjani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel ostjale.
Tagastamise puhul palume Teid toode transpordiks pakkida ning kaubale lisada ostu tõendavad dokumendid ja kauba ostmisest taganemist avalduse, mille tüüpvormi leiab siit.

Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplektsuses nagu Tellijale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub Tellijani pakendis osadeks võetuna, peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel Tellijale. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub Tellija pakendi selliselt ka avama. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.
Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Müüjal õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.
Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Tähelepanu! Kõik tagastatavad tooted on kliendi vastutusel senikaua, kui need on jõudnud meie lattu. Veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada on välistatud.14-päevane taganemisõigus ei kehti suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kosmeetika, pesu, voodipesu, padjad/tekid, lisamadratsid).

Veebipõhiste vaidluste lahendamiseks on kliendil võimalik esitada kaebus Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendaval platvormil. Platvorm on leitav lingilt.
Lisainfo ja abi saamiseks kirjutage aadressil sales@mlily.ee.
Tellijal on õigus lepingust tekkivate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumine ei võta Tellijalt õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija(Tellija) ja kaupleja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi. Avalduse läbivaatamine ja tarbijavaidluse menetlus on tasuta. Lisainfo leiate siit: https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon